Charakterystyka Dlaczego warto wybrać te studia

Administracja

Nauka na tym kierunku  ma ugruntować wiedzę z zakresu nauk społecznych, ekonomicznych i prawnych. Wyrobić w studentach umiejętności identyfikacji i analizy oraz praktycznego rozwiązywania problemów, które mogą się pojawić w przyszłej pracy zawodowej.  Poza poznaniem problematyki ściśle związanej ze sferą działalności administracji publicznej, studenci poznają wszystkie podstawowe dyscypliny wiedzy prawniczej.

Studia przygotowują  do realizacji praktycznych zadań związanych z szeroko rozumianym procesem administrowania w instytucjach publicznych i niepublicznych. W programie studiów przewidziano wiele przedmiotów związanych z nowoczesnymi technologiami, prawem, ekonomią czy zarządzaniem, co daje absolwentom solidne podstawy do podjęcia pracy w administracji gospodarczej lub samorządowej.  Program zakłada przygotowanie absolwentów do podejmowania samodzielnych, merytorycznych, konstruktywnych i zgodnych z prawem decyzji oraz działań na rzecz środowisk lokalnych, regionalnych, a także do współpracy z instytucjami na szczeblu rządowym.

 

ZAPISZ SIĘ

Program Zagadnienia omawiane podczas studiów

prawoznawstwo

historia administracji

nauka o administracji

konstytucyjny system organów państwowych

prawo administracyjne

postępowanie administracyjne

organizacja i zarządzanie w administracji publicznej

prawo gospodarcze publiczne

logika prawnicza

public relations w administracji

socjologia i metody badań socjologicznych

ustrój samorządu terytorialnego

prawo cywilne z umowami w administracji

prawo pracy

prawo urzędnicze

prawo międzynarodowe publiczne

prawo karne i prawo wykroczeń

prawo ochrony środowiska

instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej

finanse publiczne i prawo finansowe

system ochrony praw człowieka

Opłaty Sprawdź aktualne promocje

Wpisowe
Cena regularnaCena w promocji
Wysokość opłaty wpisowej500 zł0 zł
Czesne - studia stacjonarne
Cena regularnaCena w promocji
Płatność roczna1 x 4400 zł1 x 3900 zł
Płatność semestralna2 x 2420 zł2 x 2170 zł
Płatność miesięczna (10)10 x 510 zł10 x 470 zł
Płatność miesięczna (12)    12 x 440 zł12 x 398 zł
Czesne - studia stacjonarne
Cena regularnaCena w promocji
Płatność roczna1 x 4200 zł1 x 3700 zł
Płatność semestralna2 x 2310 zł2 x 2060 zł
Płatność miesięczna (10)10 x 480 zł10 x 430 zł
Płatność miesięczna (12)   12 x 420 zł12 x 378 zł